Home » Blockchain technologie

Blockchain technologie

Leestijd: 8 minuten

Blockchain is een nieuwe techniek die totaal anders is dan de bestaande businessmodellen. Deze nieuwe techniek beidt ook veel nieuwe mogelijkheden. De blockchaintechnologie wordt steeds meer gebruikt en niet alleen in de cryptowereld. Sommigen denken zelfs dat de blockchain meer verandering zal brengen dan dat de komst van internet deed. Met de blockchain kan zelfs een internet opgebouwd worden waarin iedereen elkaar kan vertrouwen. Zeer veel mogelijkheden dus. In dit artikel vertel ik je wat een blockchain precies is, hoe dit werkt en wat er allemaal mee mogelijk is.

Wat is blockchain?

Het is belangrijk dat je de basis van blockchain snapt. Waarom is blockchain zo’n betrouwbaar systeem waarin je alle gegevens op een zeer veilige manier op kan slaan? Dat blockchaintechnologie veilig is is wel duidelijk, het wordt immers gebruikt om digitale valuta op te slaan maar ook andere belangrijke gegevens kunnen er mee op een veilige manier bewaard worden. Het is onmogelijk om in te breken in blockchain.

Met een blockchain kunnen transacties op een veilige manier gefaciliteerd worden tussen verschillende gebruikers. Er is geen centrale partij nodig zoals een bank die bij gewone valuta wel nodig is. Een blockchain is een op zichzelf staand iets. Het is een decentrale database omdat het op verschillende computers opgeslagen worden, dus niet alles bij elkaar. De blockchain fungeert als een online grootboek.

Er zijn verschillende soorten blockchain waarvan sommigen net iets anders werken.

blockchain infographic

Hoe werkt blockchain?

Een blockchain is een keten van data, allemaal blokken die aan elkaar gekoppeld zijn. Deze wordt bewaard en gedeeld in een netwerk van onafhankelijke gebruikers. In blockchains worden transacties op een zodanige manier opgeslagen dat die niet verwijderd of gewijzigd kunnen worden. Iedere gebruiker van het blockchainnetwerk heeft een volledige kopie van het grootboek. Hierdoor is het een decentraal systeem.

We hebben tegenwoordig te maken met grootboeken, registers en data die belangrijk is. In vroegere tijden werd dat allemaal opgeschreven, tegenwoordig maken we gebruik van een digitale database. In zo’n database staat alle informatie bij elkaar, daarom is het belangrijk dat deze databases goed beveiligd zijn en beheerd worden door een partij die te vertrouwen is waardoor de database niet gehacked kan worden.

De eigenaar van de database heeft de macht over deze database, deze heeft immers volledige toegang en kan alle gegevens inzien. Dus deze eigenaar kan ook informatie wijzigen of verwijderen zonder dat iemand dat door heeft. Dit is de manier waarop tegenwoordig veel belangrijke data bewaard wordt. Maar is dit wel 100 procent veilig? Nee, eigenlijk niet, dan kan beter en wel met blockchaintechnologie.

Verschil blockchain en traditionele database

Tussen een blockchain en een traditionele digitale database zitten een aantal belangrijke verschillen. Bij blockchain is er niet 1 partij eigenaar maar een groot aantal verschillende partijen. Deze partijen zijn op het blockchainnetwerk aangesloten. De partijen of gebruikers van het netwerk hebben allemaal een kopie van het grootboek, dus eentje kan er niet zomaar in gaan rommelen. Er is geen eigenaar bij blockchain, de blockchain wordt door een grote groep gebruikers beheerd. De gebruikers staan niet in verbinding met een centrale database want die is er niet maar met elkaar. Men noemt dit peer-to-peer.

Een ander belangrijk verschil met een traditionele database is dus dat er geen centraal punt is waar alles opgeslagen wordt. Dit maakt het voor hackers zeer lastig, zo niet onmogelijk. Daarnaast als een traditionele database wegvalt kan men niet meer bij de gegevens komen. Als er bij blockchain 1 gebruiker wegvalt blijft alles gewoon werken want alle gebruikers hebben immers een volledige kopie. De conclusie is dus dat blockchain een stuk veiliger is dan een gewone database. Dat is ook een reden waarom deze technologie bij crypto toegepast wordt.

Transacties

blockchain technologieHet toevoegen en wijzigen van de data gaat bij blockchain anders dan bij de traditionele database. Bij de traditionele database kan de beheerde een rij met data toevoegen of een rij aanpassen of verwijderen. Dat komt omdat hier met een centrale database gewerkt wordt. Bij blockchain is er niet 1 eigenaar maar een hele groep gebruikers en ook wordt de data niet op een centraal punt opgeslagen.

Wanneer hier data of een transactie aan toegevoegd of gewijzigd wordt moet deze eerst goedgekeurd worden door de gebruikers en niet door één persoon. Hierbij moet meer dan 50 procent van de gebruikers de transactie goedkeuren. Dit gebeurt automatisch bij de gebruikers door een aantal zeer ingewikkelde berekeningen. Deze manier is zeer veilig maar kost wel veel rekenkracht en elektriciteit.

Is blockchain veilig?

Zoals je net gelezen hebt moet bij transacties meer dan 50% van de gebruikers van het blockchainnetwerk deze goedkeuren. Zodra en meer dan 50 procent van de rekenkracht van de gebruikers goedgekeurd heeft wordt de transactie toegevoegd of gewijzigd. Als iemand de blockchain zou willen hacken zou dus meer dan 50 procent van de rekenkracht van de gebruikers deze goed moeten keuren. Dit is ook nog eens over verschillende computers in het netwerk verdeeld. Hoe meer gebruikers een netwerk heeft hoe veiliger het is, immers dan moeten meer gebruikers de transactie goedkeuren. De kans dat een blockchain gehacked wordt is daarom nihil.

Wat betekent blockchain?

Als je het woord blockchain in het Nederlands vertaald staat er blokkenketting, een ketting van blokken dus. Een lijst van transacties noemt men een block. Er zitten niet altijd hetzelfde aantal transacties in een blockchain. Zo worden bijvoorbeeld bij Bitcoin alleen de transacties opgeslagen. Het saldo wordt berekent door het aantal uitgaande Bitcoins af te trekken van het aantal inkomende Bitcoins.

Elk nieuw block in de ketting wordt aan het voorgaande block gekoppeld door middel van een versleutelde code die die hash genoemd wordt. Door deze hash weet de ketting welke block op welk block volgt. Zo ontstaat er een lange ketting van blokken. Deze ketting kan ook weer afsplitsingen hebben die hun eigen weg gaan. Doordat de blokken aan elkaar gekoppeld worden ontstaat er een database.

Door de blockchaintechnologie zijn transacties niet te wijzigen of te verwijderen. Fraude is daarom zo goed als onmogelijk. Elke gebruiker in het netwerk ontvangt na iedere goedkeuring een volledige kopie van de database.

Soorten blockchains

Er zijn verschillende soorten blockchains. De blockchain wordt zoals we gezien hebben decentraal opgeslagen. Hierbij is uitgegaan van een publieke blockchain maar er zijn nog 2 andere soorten namelijk de private blockchain en de consortiumblockchain.

Publieke blockchain

Dit is de meeste gebruikte blockchain. Dit type is decentraal en open source. Iedereen kan gebruiker worden in het netwerk en iedereen kan dus de code inzien omdat het open source is. Ook kan iedereen over dit type blockchain transacties sturen die opgenomen zullen worden in de blockchain. Een publieke blockchain heeft normaal gesproken meer gebruikers dan een private of consortiumblockchain. Daarom is dit type veiliger.

Zoals ik eerder zei moet meer men dan 50 procent van de rekenkracht van een blockchainnetwerk in handen krijgen om een transactie goed te laten keuren. Dus hoe meer gebruikers er zijn hoe hoger de aanvaardbare rekenkracht van het netwerk is. Het Bitcoin netwerk is bijvoorbeeld een publieke blockchain.

Private blockchain

Het tegenovergestelde van een publieke blockchain is een private blockchain. Deze is zoals de naam als zegt privé en dus niet voor iedereen toegankelijk. Dit is een gesloten systeem. Alleen een geselecteerde groep kan gebruiker worden van dit type blockchain. In tegenstelling tot de publieke blockchain heeft de private blockchain wel een eigenaar, deze eigenaar bepaald wie toegang krijgt en gebruiker kan worden. De data wordt ook bij dit type opgeslagen als een keten van blokken en er zijn meerdere gebruikers, al zijn die door de eigenaar uitgenodigd. Men spreekt daarom wel van een blockchain ook al is deze niet helemaal decentraal.

Een voorbeeld van een private blockchain is een bedrijf waar alleen medewerkers van dat bedrijf gebruiker van de blockchain kunnen worden.

Consortiumblockchain

Deze derde variant staat tussen de publieke en de private blockchain in. Een consortium wil zeggen een samenwerkingsverband van verschillende partijen. Dus door een samenwerkingsverband ontstaat dit type blockchain. Een consortiumblockchain heeft meerdere eigenaren en is niet openbaar. Meerdere eigenaren kunnen dus gebruikers uitnodigen. Bij sommige consortiumblockchains kan wel iedereen de data zien, maar alleen de geselecteerde gebruikers kunnen data toevoegen of wijzigen. Het netwerk van de Ripple is een voorbeeld hiervan.

Het ontstaan van blockchain

blockchainOver de blockchaintechnologie werd in 2008 voor het eerst wat bekend. Dit gebeurde door een persoon die Satoshi Nakamoto heette, dit schijnt zijn echte naam te zijn. Hij had de blockchaintechnologie in een document beschreven. Uit andere documenten van deze zelfde schrijver blijkt dat hij een man is die geboren is in 1975 en in Japan woont. Of hij daar ook geboren is is niet zeker.

Deze persoon heeft de naam Bitcoin bedacht, hij had dus als eerste Bitcoin is zijn bezit. Het schijnt dat hij nu ongeveer 1 miljoen Bitcoin zou moeten hebben. De Bticoin is de eerste cryptomunt en maakte als eerste gebruik van de blockchaintechnologie.

Blockchain toepassingen

Inmiddels is 2008 al weer een tijdje geleden en zijn we jaren verder. Jaren waarin de techniek niet stil gestaan heeft. Er zijn veel meer blockchains bijgekomen. Sommige lijken op Bitcoin, andere zijn helemaal uitgebreid waardoor er veel meer kan dan alleen transacties verwerken. Etherneum, Cardano en NEO zijn hier voorbeelden van.

In de toekomst zal de blockchaintechnologie veel meer gebruikt worden en op veel meer manieren worden ingezet. Zoals ik in het begin van dit artikel al zei zijn er sommigen die denken dat dit het nieuwe internet wordt. Dat zou zomaar kunnen.

Er zijn inmiddels ook al veel bedrijven die zich bezig houden met blockchaintechnologie. Grote multinationals hebben hier al een speciale afdeling voor. De bedrijven gebruiken deze technologie om bedrijfsprocessen te verbeteren en efficiënter te maken.

Blockchaintechnologie wordt nu al toegepast bij financiële zaken, contracten, eigendomsaktes en identiteitssystemen. In de zorg kan deze technologie ook gebruikt worden om afspraken, vergoedingen, patiëntgegevens en contracten vast te leggen.

De blockchaintechnologie is dus een techniek van de toekomst en die voor veel meer ingezet kan worden dan alleen voor crypto. Je kan in principe voor ieder doel een blockchaindatabase maken en regels opstellen waaraan de gebruikers moeten voldoen. Met deze techniek worden veel processen eenvoudiger gemaakt en wordt data veel veiliger opgeslagen.

Geld verdienen met crypto

Cryptocurrency is één van de bekendste toepassingen van de blockchaintechnologie. Door deze techniek is een financiële instelling zoals een bank overbodig. De bekendste cryptocurrency is natuurlijk de Bitcoin. In ons artikel Geld verdienen met Bitcoins lees je hoe je hier geld mee kan verdienen. Maar ook met andere cryptocurrencies kun je leuk geld verdienen.

Als je meer wilt weten over hoe je geld kan verdienen met crypto en waar je allemaal op moet letten lees dan eens onze X10 met Crypto review. In deze zeer uitgebreide cursus leer je alles over geld verdienen met cryptocurrencies.

Plaats een reactie