Voorwaarden / Disclaimer

Op GeldBeleggenTips.nl vindt u geen beleggingsadvies of ander financieel advies. Het gaat hier alleen om de ervaringen die als schrijver met de lezers gedeeld worden. De artikelen en reviews zijn informatief. Na het lezen van een review kan de bezoeker zelf beslissen of hij/zij het betreffende product wil kopen of niet.

De aanbiedingen die op deze site staan zijn aanbiedingen van producten van andere bedrijven en particulieren. Het zijn dus niet onze producten. Wij promoten alleen deze producten.
GeldBeleggenTips.nl kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de aanbiedingen die op deze site staan. Het kopen is voor eigen risico en de verkoper van het betreffende product is aansprakelijk hiervoor.

GeldBeleggenTips.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op GeldBeleggenTips.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

GeldBeleggenTips.nl spant zich in om de inhoud van GeldBeleggenTips.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op GeldBeleggenTips.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn alle genoemde prijzen op GeldBeleggenTips.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op GeldBeleggenTips.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GeldBeleggenTips.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GeldBeleggenTips.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GeldBeleggenTips.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van GeldBeleggenTips.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Links van derden

Deze site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. GeldBeleggenTips.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Privacy en cookiebeleid

Ons privacy- en cookiebeleid staat vermeld op onze pagina Privacy en cookies

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.